पर्दा कपडा तथा लिनोलियम कार्पेट आपूर्ति कार्यकोे दरभाउपत्र आव्हान (सूचना नं २४/०७४/०७५)

 

यस उद्योगको लागि नमुना वमोजिमको पर्दा कपडा तथा लिनोलियम कार्पेटको आवश्यक भएकोले तोकिएको योग्यता पुगेका इच्छुक पंजिकृत फर्म÷ आपूर्तकहरु, उत्पादक वा निजको अधिकृत विक्रेताहरुबाट शिलवन्दीे दरभाउपत्र प्रस्ताव आव्हान गरिन्छ ।

Read More

महिला शौचालय निर्माण कार्यकोे दरभाउपत्र आव्हान (सूचना नं.२३/०७४/०७५)

 


उद्योग परिसर भित्र रहेका प्रशासन बिभाग, प्राबिधिक भवन, पुस्तकालय भवन, किल्न कन्ट्रोल रुम, वर्कसप भवन र जगेडा पुर्जा भवनको बिचमा तथा कल्याणकारी विभागमा रहेका शैचालयहरुलाई महिला शौचालयको रुपमा प्रयोग गर्नको लागि पूनः निर्माण तथा निर्माण कार्य गर्नु पर्ने भएकोले तोकिएको योग्यता पुगेका इच्छुक पंजिकृत फर्म/आपूर्तकहरु तथा निर्माण व्यबसायीहरुबाट शिलवन्दीे दरभाउपत्र प्रस्ताव आव्हान गरिन्छ ।

Read More

जोगिमारा स्थित खानीको Approach Road Expansion (Widening) कार्य सम्वन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान (सूचना नं.१६/०७४/०७५)

 

हेटौंडा सिमेण्ट उद्योग लि.को जोगिमारा स्थित खानीको Approach Road Expansion (Widening) कार्य गराउनु पर्ने भएकोले योग्य पंजीकृत फर्म/आपूतर्क/निर्माण व्यवसायीहरुवाट शिलवन्दी दरभाउपत्र/विद्युतीय प्रस्ताव आव्हान गरिन्छ । 

Read More

Supply & Delivery of Textile Cloth (SQNo: 17/074/075)

 

HETAUDA CEMENT INDUSTRIES LTD.(HCIL) invites sealed quotations from ISO 9000 series certificate holding registered manufacturer or their authorized agent or suppliers for the Supply & Delivery of Textile Cloth  at plant site, Hetauda, Nepal.

Read More

Supply and Delivery of Hammer as per Drawing No. HCIL-64 (SQ No: 21/074/075)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed quotations or electronic quotations from eligible bidders for the Supply and Delivery of Hammer as per Drawing No. HCIL-64 at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Lead Acid Battery 2V 200 AH along with Battery Container and Battery Connector (SQ No: 15/074/075)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed quotations or electronic quotations from eligible bidders for the Supply and Delivery of Lead Acid Battery 2V 200 AH along with Battery Container and Battery Connector at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Spare parts for Secondary Crusher and Coal Gypsum Crusher (SQ No: 12R/074/075)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed quotations or electronic quotations from eligible bidders for the Supply and Delivery of Spare parts for Secondary Crusher and Coal Gypsum Crusher at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply & Delivery of Telephone Pair Cable (SQ No: 08R1/074/075)

 

HETAUDA CEMENT INDUSTRIES LTD.(HCIL) invites sealed quotations from ISO 9000 series certificate holding registered manufacturer or their authorized agent or suppliers for the Supply & Delivery of Telephone Pair Cable at plant site, Hetauda, Nepal.

Read More

तार जाली ग्याबियन वाल निर्माण कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (दरभाउपत्र आव्हान सूचना नं.१४/०७४/०७५)

 

उद्योगको ओखरे खानी अन्र्तगत छकोठे क्रशरको उत्तर तर्फ ( कि.मि. १३+००० देखि कि.मि. १३+१५० खण्डमा ) पहिरोले क्षतिग्रस्त भागमा ग्याबियन जाली निर्माण कार्य गर्नु पर्ने भएकोले तोकिएको योग्यता पुगेका इच्छुक पंजिकृत फर्म÷आपूर्तकहरु तथा निर्माण व्यबसायीहरुबाट शिलवन्दीे दरभाउपत्र प्रस्ताव आव्हान गरिन्छ ।
 

Read More

Supply and Delivery of Engine Oil SAE-30 (SQ No: 13R/074/075)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) re-invites sealed quotations or electronic quotations from eligible bidders for the Supply and Delivery of Engine Oil SAE-30 at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Spare parts for Secondary Crusher and Coal Gypsum Crusher (SQ No: 13/074/075)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed quotations or electronic quotations from eligible bidders for the Supply and Delivery of Spare parts for Secondary Crusher and Coal Gypsum Crusher at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply & Delivery  of Telephone Pair Cable (SQ No. 08R/074/075)

 

HETAUDA CEMENT INDUSTRIES LTD.(HCIL) invites sealed quotations from ISO 9000 series certificate holding registered manufacturer or their authorized agent or Suppliers for the Supply & Delivery of Telephone Pair Cable at plant site, Hetauda, Nepal.

Read More

Supply and Delivery of Engine Oil SAE-30 (SQ No: 13/074/075)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed quotations or electronic quotations from eligible bidders for the Supply and Delivery of Engine Oil SAE-30 at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Hydraulic Oil 10W SAE (SQ No: 11/074/075)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed quotations or electronic quotations from eligible bidders for the Supply and Delivery of Hydraulic Oil 10 W SAE at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Conditioning Tower Dismenteling कार्य सम्वन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान सूचना नं.१०/०७४/०७५

 

हेटौंडा सिमेण्ट उद्योग लि.को Conditioning Tower Dismenteling कार्य गराउनु पर्ने भएकोले योग्य पंजीकृत फर्म/आपूतर्कहरुबाट/निर्माण व्यवसायीहरुवाट शिलवन्दी दरभाउपत्र/विद्युतीय प्रस्ताव आव्हान गरिन्छ । 

Read More

Supply & Delivery of Telephone Pair Cable (SQ No: 08/074/075)

HETAUDA CEMENT INDUSTRIES LTD.(HCIL) invites sealed quotations from ISO 9000 series certificate holding registered manufacturer or their authorized agent or Suppliers for the Supply & Delivery of Telephone Pair Cable at plant site, Hetauda, Nepal.

Read More

AIR CONDITIONER आपूर्ति कार्यकोे दरभाउपत्र आव्हान  सूचना नं ०९/०७४/०७५

यस उद्योगको लागि 1.5 Ton क्षमताको Air Conditioners आवश्यक भएकोले तोकिएको योग्यता पुगेका इच्छुक पंजिकृत फर्म÷ आपूर्तकहरु, उत्पादक वा निजको अधिकृत विक्रेताहरुबाट शिलवन्दीे दरभाउपत्र प्रस्ताव आव्हान गरिन्छ ।
 

Read More

Excavator PC-200 EXCAVATOR चालक सहित भाडामा लिने सम्वन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान सूचना नं. ०३आर/०७४/०७५

 

हेटौंडा सिमेण्ट उद्योग लि.को लागि PC-200  Excavator कारखानास्थल लामसुरे, हेटौंडामा कम्तिमा ३५ दिनका लागि चालक सहित भाडामा लिनु पर्ने आवश्यक भएकोले योग्य पंजीकृत फर्म÷आपूतर्कहरुबाट ÷निर्माण व्यवसायीहरुवाट पूनः शिलवन्दी दरभाउपत्र÷विद्युतीय प्रस्ताव आव्हान गरिन्छ ।

Read More

१०० मीटर बाटो कंक्रिट स्ल्याव ढलान कार्यकोे दरभाउपत्र आव्हान सूचना नं.०७/०७४/०७५

 

हेटौंडा उप–महानगरपालिका वडा नं.९ को सिमेन्ट रोड–२ अन्र्तगत वडा नं.९ को वडा कार्यालय देखि कृष्ण आदर्श वोर्डिङ्ग नजिक सम्म १०० मीटर बाटो कंक्रिट स्ल्याव ढलान गर्नु पर्ने भएकोले तोकिएको योग्यता पुगेका इच्छुक पंजिकृत फर्म÷आपूर्तकहरु तथा निर्माण व्यबसायीहरुबाट शिलवन्दीे दरभाउपत्र प्रस्ताव आव्हान गरिन्छ ।
 

Read More

Supply and Delivery of Gear Couplings SQ No: 05/074/075

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed quotations or electronic quotations from eligible bidders for the Supply and Delivery of Gear Couplings at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

LEATHER HAND GLOVES आपूर्ति कार्यकोे दरभाउपत्र आव्हान

यस उद्योगको लागि Leather Hand Gloves (Half Size)३००० जोर आवश्यक भएकोले तोकिएको योग्यता पुगेका इच्छुक पंजिकृत फर्म/आपूर्तकहरु, उत्पादक वा निजको अधिकृत विक्रेताहरुबाट शिलवन्दीे दरभाउपत्र प्रस्ताव आव्हान गरिन्छ ।
 

Read More

कार्पेट तथा पर्दाको कपडा आपूर्ति कार्यकोे दरभाउपत्र आव्हान  सूचना नं ०४/०७४/०७५

 

यस उद्योगको लागि लिनोनियम पर्दाको कपडा तथा कार्पेट आवश्यक भएकोले तोकिएको योग्यता पुगेका इच्छुक पंजिकृत फर्म/आपूर्तकहरु, उत्पादक वा निजको अधिकृत विक्रेताहरुबाट शिलवन्दीे दरभाउपत्र प्रस्ताव आव्हान गरिन्छ ।
 

Read More

Supply, Delivery, Installation & Commissioning of SOFT STARTER SQ No: 01R/074/075

 

HETAUDA CEMENT INDUSTRIES LTD.(HCIL) invites sealed quotations from ISO 9000 series certificate holding registered manufacturer or their authorized agent or Suppliers for the Supply & Delivery of SOFT STARTER at plant site, Hetauda, Nepal.

Read More

Supply & Delivery Refractory Bricks (SQ No: 19R/073/074)

 

HETAUDA CEMENT INDUSTRIES LTD.(HCIL) invites sealed quotations from ISO 9000 series certificate holding registered manufacturer or their authorized agent or Suppliers from Their ready Stocks for the Supply & Delivery of Refractory Bricks for Kiln shell  at plant site, Hetauda, Nepal.

Read More

Invitation for Sealed Quotation for Supply, Delivery, Installation &Commissioning of Soft Starter (SQ No: 01/074/075)

 

HETAUDA CEMENT INDUSTRIES LTD.(HCIL) invites sealed quotations from ISO 9000 series certificate holding registered manufacturer or their authorized agent or Suppliers for the Supply & Delivery of Soft Starter at plant site, Hetauda, Nepal.

Read More

Invitation for Sealed Quotation Notice for Supply and Delivery of Pre-Heater Fan Shaft (SQ No: 15R2/073/074)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL)Re invites sealed quotations or electronic quotations from eligible bidders for the Supply and Delivery of Pre-Heater Fan Shaft at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Invitation for Sealed Quotation Notice for Supply and Delivery of Crusher Crusher Hammer (SQ No: 02/074/075)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed quotations or electronic quotations from eligible bidders for the Supply and Delivery of Crusher Hammer at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Bricks Lining कार्यको शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान सूचना नं.२०/०७३/०७४

 

हेटौंडा सिमेण्ट उद्योग लि.को किल्नमा नया Bricks Lining  कार्य आवश्यकता अनुसार पटक पटक गरी गर्नु पर्ने भएकोले योग्य पंजीकृत फर्म/आपूतर्कहरु, निर्माण व्यवसायीहरुवाट शिलवन्दी दरभाउपत्र÷विद्युतीय प्रस्ताव आव्हान गरिन्छ । 

Read More

Supply & Delivery Refractory Bricks (Sealed Quotation No: 19/073/074)

HETAUDA CEMENT INDUSTRIES LTD.(HCIL) invites sealed quotations from ISO 9000 series certificate holding registered manufacturer or their authorized agent or Suppliers from Their ready Stocks for the Supply & Delivery of Refractory Bricks for Kiln shell  at plant site, Hetauda, Nepal.

Read More

RABH को छाना छाउने कार्य (शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान सूचना नं.१८/०७३/०७४)

 

हेटौंडा सिमेण्ट उद्योग लि.मा जडित आर.ए.बि.एच.कोे छानामा ट्रस तयार गरि जस्तापाताले छाउने कार्य गर्न आवश्यक भएकोले योग्य पंजीकृत फर्म/आपूतर्कहरु, निर्माण व्यवसायीहरुवाट शिलवन्दी दरभाउपत्र/विद्युतीय प्रस्ताव आव्हान गरिन्छ । 
 

Read More

Supply and Delivery of Pre-Heater Fan Shaft (Sealed Quotation No: 15R/073/074 )

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL)Re invites sealed quotations or electronic quotations from eligible bidders for the Supply and Delivery of Pre-Heater Fan Shaft at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Gear Coupling (Sealed Quotation No: 37R/073/074 )

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) re-invites sealed quotations or electronic quotations from eligible bidders for the Supply and Delivery of Gear Coupling at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Colour CGI Sheets (Sealed Quotation No: 17/073/074)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites  sealed quotations or electronic quotations from eligible bidders for the Supply and Delivery of Colour CGI Sheets  & Plain Sheets at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Gear Coupling (Sealed Quotation No: 37/073/074)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed quotations or electronic quotations from eligible bidders for the Supply and Delivery of Gear Coupling at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Pre-Heater Fan Shaft (Sealed Quotation No: 15R/073/074)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL)Re invites sealed quotations or electronic quotations from eligible bidders for the Supply and Delivery of Pre-Heater Fan Shaft at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Stepped Lining Plate (Sealed Quotation No: 16/073/074)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites  sealed quotations or electronic quotations from eligible bidders for the Supply and Delivery of Stepped Lining Plate  at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Pre-Heater Fan Shaft (Sealed Quotation No: 15/073/074)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed quotations or electronic quotations from eligible bidders for the Supply and Delivery of Pre-Heater Fan Shaft at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Excavator PC-200/140 or equivalent चालक सहित भाडामा लिने सम्वन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना न आरं.१३/०७३/०७४

 

हेटौंडा सिमेण्ट उद्योग लि.को लागि PC-200/140 or equivalent Excavator कारखानास्थल लामसुरे, हेटौंडामा कम्तिमा ३४/४० दिनका लागि चालक सहित भाडामा लिनु पर्ने आवश्यक भएकोले योग्य पंजीकृत फर्म/आपूतर्कहरुबाट/निर्माण व्यवसायीहरुवाट शिलवन्दी दरभाउपत्र÷विद्युतीय प्रस्ताव आव्हान गरिन्छ ।

Read More

दक्ष तथा अदक्ष कामदार आपूर्ति कार्यकोे दरभाउपत्र आव्हान

 

यस उद्योगको लागि दक्ष तथा अदक्ष कामदारहरु क्रमशः १४० जवान र १९८८ जवान आवश्यक भएकोले तोकिएको योग्यता पुगेका इच्छुक पंजिकृत फर्म/आपूर्तकहरु तथा निर्माण व्यबसायीहरुबाट शिलवन्दीे दरभाउपत्र प्रस्ताव आव्हान गरिन्छ ।
 

Read More

Excavator PC-200/140 or equivalent चालक सहित भाडामा लिने सम्वन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान सूचना नं.१३/०७३/०७४

 

हेटौंडा सिमेण्ट उद्योग लि.को लागि PC-200/140 or equivalent Excavator कारखानास्थल लामसुरे, हेटौंडामा कम्तिमा ३४ ÷४० दिनका लागि चालक सहित भाडामा लिनु पर्ने आवश्यक भएकोले योग्य पंजीकृत फर्म ÷ आपूतर्कहरुबाट ÷निर्माण व्यवसायीहरुवाट शिलवन्दी दरभाउपत्र÷विद्युतीय प्रस्ताव आव्हान गरिन्छ ।

Read More

Supply, Delivery, Installation & Commissioning of Belt Weigh Feeder (Quotation No: 28/073/074)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites wax sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply, Delivery, Installation & Commissioning of Belt Weigh Feeder at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Hammer (Sealed Quotation No: 11/073/074)

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed quotations or electronic quotations from eligible bidders for the Supply and Delivery of Hammer at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of Minimum 70% Alumina Mortar (Sealed Quotation No: 10R/073/074)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) Re- invites sealed quotations or electronic quotations from eligible bidders for the Supply and Delivery of Minimum 70% Alumina Mortar  at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply and Delivery of 'T' Bolt, Nut, Washer, and Compression Spring (SQ No: 12/073/074)

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed quotations or electronic quotations from eligible bidders for the Supply and Delivery of 'T' Bolt, Nut, Washer, and Compression Spring at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Supply & Delivery of K-Type MI Thermocouple With Temperature Transmitter & Thermowell

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites  sealed quotations or electronic quotations from eligible bidders for the Supply and Delivery of K-Type MI Thermocouple with Temperature Transmitter & Thermowell,Complete Assembly ( WIKA, Endress+Hauser (E+H) ,GIC Make ) at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

पपलिन कपडा आपूर्ति कार्यकोे पुनः दरभाउपत्र आव्हान

यस उद्योगको लागि ४० इन्च अरज १.२० ग्राम/मि. तौल भएको पपलिन कपडा ९००० मिटर आवश्यक भएकोले तोकिएको योग्यता पुगेका इच्छुक पंजिकृत फर्म/आपूर्तकहरु, उत्पादक वा निजको अधिकृत विक्रेताहरुबाट पुनः शिलवन्दीे दरभाउपत्र प्रस्ताव आव्हान गरिन्छ ।

Read More

Supply and Delivery of Minimum 60% Alumina Castable

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) Re-invites sealed quotations or electronic quotations from eligible bidders for the Supply and Delivery of Minimum 60% Alumina Castable  at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Sealed Quotation for Supply & Delivery of Lead Acid Battery

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed quotations or electronic quotations from eligible bidders for the Supply and Delivery of Lead Acid Battery For H.T. Motor at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More

Invitation for Sealed Quotation of Server and DR Software

 

HETAUDA CEMENT INDUSTRIES LTD.(HCIL) invites sealed quotations from registered Manufacturer / Authorized agent or Suppliers for Upgrading the Existing Hardware Server  and configuration of new hardware server that is required for the DR Software as per attached specification at plant site, Hetauda, Nepal.

Read More

LEATHER HAND GLOVES आपूर्ति कार्यकोे दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

यस उद्योगको लागि Leather Hand Gloves (Half Size) As per sample २५०० जोर आवश्यक भएकोले तोकिएको योग्यता पुगेका इच्छुक पंजिकृत फर्म । आपूर्तकहरु, उत्पादक वा निजको अधिकृत विक्रेताहरुबाट शिलवन्दी दरभाउपत्र प्रस्ताव आव्हान गरिन्छ ।

Read More

पपलिन कपडा आपूर्ति कार्यको दरभाउपत्र आव्हानको सूचना 

यस उद्योगको लागि ४० इन्च अरज प्रति मिटर १.२० ग्राम तौल भएको पपलिन कपडा ९००० मिटर आवश्यक भएकोले तोकिएको योग्यता पुगेका इच्छुक पंजिकृत फर्म । आपूर्तकहरु, उत्पादक वा निजको अधिकृत विक्रेताहरुबाट शिलवन्दीे दरभाउपत्र प्रस्ताव आव्हान गरिन्छ ।

Read More

Sealed Quotation Notice for Supply and Delivery of Minimum 60% Alumina Castable

 

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites  sealed quotations or electronic quotations from eligible bidders for the Supply and Delivery of Minimum 60% Alumina Castable  at plant site, Hetauda of HCIL.

Read More